200 meter HVL og LSP-net N10 Kirkevej

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

PAS NR.060.45.088

200 meter HVL og LSP-net N10 Kirkevej

200 meter HVL og LSP-net N10 Kirkevej, Nuuk

Opgaven udbydes i hovedentreprise.

Arbejdet omfatter Jord- og anlægsarbejder herunder sprængningsarbejde, Demontering/  nedrivningsarbejder, betonarbejde, tømrerarbejde, VVS arbejde, malerarbejde, og el-arbejde.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet skal opstartes tidligst d. 1. maj 2020 med afslutning senest 3. august 2020.

Dato: 15. november 2019

Licitation:

(Ændret til fredag den 14. februar, 2020 kl. 10.00 GL. tid.)

Sted:

(Nukissiorfiit hovedkontor Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Møderum 3) i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

 

Informationsmaterialet bestilles hos:

(

+299 31 20 32)

 

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet (»laveste pris«, »for bygherren mest fordelagtige«.)

Spørgsmål skal være Nukissiorfiit i hænde senest:

(kl.12:00. Fredag den 7. februar 2020)