Elproduktion

Nukissiorfiit producerer elektricitet på vandkraftværker, på dieseldrevne elværker og, i foreløbigt beskedent omfang, med sol- og vindenergi. Kortet viser detaljer om anlæggene i de enkelte byer og bygder.

Vandkraftværker

Et vandkraftværk udnytter faldhøjden imellem et højt placeret reservoir og et lavt placeret kraftværk til at producere elektricitet. Jo længere vandet falder, jo mere el kan værket producere. Det styrtende vand driver turbinerne rundt, så de kan trække generatorerne, som producerer el. Se illustrationen nedenfor.

 

Læs mere om vandkraft her.

Elværker og kraftvarmeværker

Elforsyningen er i de fleste byer og bygder baseret på dieseldrevne el- og kraftværker. Den energi, der findes i olien, omdannes til mekanisk energi i en dieselmotor, i form af en rotation. Dieselmotoren er koblet sammen med en stor generator, der producerer el, når den roterer.

Elværker udnytter ikke energien i olien ret godt. Kun omkring 40 % af energien i olien omdannes til elektrisk energi, elektricitet. Hvis man, i form af kraftvarmeværker, også udnytter overskydende varme fra dieselmotoren til opvarmning af bygninger og varmt brugsvand – fjernvarme – kan udnyttelsen af oliens energi stige op til 90 %.

Har du spørgsmål?

Kundeservice er klar til at hjælpe dig med svar på dine spørgsmål. Kontakt Kundeservice gratis på 80 11 50 eller på mailen lg.ti1542780871ifroi1542780871ssiku1542780871n@eci1542780871vrese1542780871dnuk1542780871.

Kundeservice har åbent mandag til fredag kl. 10:00 -15:00.