Nuunnermi

Nuunniaruit uuttuutivit atorunnaarneri nalunaarutigissavat, taamaalillutit nooreeruit atuinerup akilinnginnissaa qulakkiissagakku. Eqqaamajuk uuttuutit tamaasa atuiunnaartutut nalunaarutigissagakkit.

Inissannut nuukkuit inip uuttuutai atulerlugit aamma nalunaarutigissavat. Ulloq taanna nuuffiit nalunaarutigissavat, sioqqullugu atuineq akilinnginniassagakku.

Uani takusinnaavat qanoq atuisunngorlutillu atuiunnaarsinnaanerlutit.