Akit/atuineq

Nukissiorfiup akigititai aamma illit atuinerit pillugu apeqqutitit ataani akissutissarsikkit.

Priser og forbrug2

Atuinerit malinnaavigiuk! Aningaasaqarnermut pinngortitamullu peqqinnarpoq. Atuinerit uani misissoruk.

 

 

Atuineq nalinginnaasoq qanoq annertutigaa?
Ilaqutariit inersimasut marluk aamma meeqqat marluk nalinginnaasumik ukiumut atuinerat imaappoq:

 • Innaallagiaq: 3.500 kWh
 • Kiassaaneq: 20 MWh
 • Imeq: 150 m3
Atuinera qanoq ilillunga malinnaaffigisinnaavara?
Atuinerit malinnaaffigisinnaavat ugguuna.
Ingerlaqqissutissamut siullerpaamik appakaakkuit atuisutut normut atussavat, toqqaaffissaq ”Atuisup normua” atorlugu, tulliullugu ingerlaqqissutissatut atussavat uuttuutip normua.
Sooruna innaallagissamik atuinera taamak annertutigisoq?
Annertuumik atuinermut arlallit pissutaasinnaapput. Imaassinnaavoq nillataartitsivik kiassaammut attuumasoq imaluunniit sikaavimmiittoq silaannarissarneqanngitsumi, imaluunniit tunuaniittut uunnattartut ipeqalersimasut. Atortut innaallagissamoortut ilaat nalinginnaasumik ingerlagaluarlutik assut sarfamik atuisuusarput – soorlu aalisagaaraasiviit (akvarier) aamma kiassaatit supoortullit. Spillernermut atortut (consoller) qamivinneqanngitsut aammattaaq sarfamik tilligartuupput. Atortut ataasiakkaat innaallagissamik atuinerat misissorneqarsinnaavoq sipaarniarnermut uuttortaat pisiniarfinni aamma atortussaarniarfinni pisiarineqarsinnaasoq atorlugu.
Innaallagissamut akiligassara qanoq annikillisinnaava?
Nukissiorfiit innaallagissamik sipaarnissamut siunnersuutai atuakkit ugguuna.
Sooruna kiassaanermut atuinera taamak annertutigisoq?
Soorluttaaq innaallagissamik atuineq taamaattoq, taava aamma kiassaanermut annertuumik atuinermut arlallit pissutaasinnaapput.
Kiassaanermut atuinninnut makku apeqqutaapput:

 • Illup qanoq innera – assersuutigalugu qanoq oqorsagaalluartiginera
 • Igalaat angissusii aamma seqinermut naleqqiullugit inissisimanerat
 • Illit ileqqutit
 • Inuit najugaqartut qanoq amerlatiginerat
 • Sila
Kiassaanermut atuinera qanoq annikillisinnaava?
Illumi najugaqaruit:

 • Illuit nutarterneratigut
 • Ileqquit allanngortinnerisigut – Nukissiorfiit kiassaanermik sipaarnissamut siunnersuutai atuakkit ugguuna 

Inissiami najugaqaruit:

 • Ileqquit allanngortinnerisigut – Nukissiorfiit kiassaanermik sipaarnissamut siunnersuutai atuakkit ugguuna
Sooq ilanngunnermut aamma ilaajunnaarnermut akiliuteqassaanga? Ilanngunnermut atortumiillu peernerannut piffissaq sulisutta atortarpaat. Ungasianiit atuaasalernermi tamanna ajornannginnerulerpoq. Taamaammat 1. juuni 2014-imiit sullissivik.gl atorlugu akeqanngitsumik nalunaarsinnaanngorputit.
Sooruna uuttuutip atorneranut akiliisartunga?
Uuttuutinut akiliut tassaavoq illit angerlarsimaffinni ataatsimik arlalinnilluunniit uuttuutinik ikkussisoqarsimaneranut akiliutigisakkat. Uuttuutit isumagisarpaat innaallagissamik, imermik aamma kiassaanermik atuininnik uuttuisarnissaq taakkulu ungasianit atuarneqartarput.

Aningaasartuutiviit tunngavigalugit akit suunuku?

”Aningaasartuutiviit tunngavigalugit akigitinneqartut” nioqqutissiornermut aamma innaallagissamik imermillu tunniussinermut attuumassuteqartunut aningaasartuutinut assingupput. Politikkikkut aalajangersaaffigineqarpoq akip qaffasinnerpaaffissaa, akigitinneqartunit qaangerneqartussaanngitsoq aamma akigitinneqartussaq minnerpaaq, akigitinneqartut tassannga ikinnerussanatik. Taamaammat akit aningaasartuutiviit tunngavigalugit akiupput, taakku akit minnerpaaffiata aamma qaffasinnerpaaffiata akornanniippata. 2014-imi Qaqortumi, Narsami, Ilulissani aamma Tasiilami innaallagissamut aamma Nuummi, Sisimiuni Aasiannilu imermut akit aningaasartuutiviit tunngavigalugit akiupput.
Aningaasartuutiviit tunngavigalugit akinut ineriartortitsineq sumut killippa?
Toqqaannartumik onlinemi immersugassaq immersorsinnaavat imaluunniit illit aningaaserivinnut saaffiginnissinnaavutit.
Ilanngunnerup nalunaarneqarnissaata tungaanut piffissaq sivisulaarsinnaavoq. Taamaattumik akiligassaq pisarnertut akilertassavat ilanngussimanerpit nutaap Betalingsservicemi akilerneqartussaasutut takusinnaalernissaata tungaanut.
Akiligassakka qaqugu akilerneqartussanngortarpat?
Politikkikkut aalajangiiffigineqartumik ineriartortitsineq pivoq, akissutissaanullu taamaammat apeqqutaavoq politikkikkut suut kissaatigineqarnersut. Piviusoq tassavooq 2014-imi illoqarfinni/nunaqarfinni innaallagissamut aamma illoqarfinni/nunaqarfinni pingasuni imermut akigitinneqartut aningaasartuutiviit tunngavigalugit akit aallaavigalugit akiliisoqartarmat.
Aalisakkanut suliffissuit innaallagissamut aamma imermut sooq akikillisaavigineqartarpat?
Kalaallit Nunaanni aalisakkanut suliffissuit ingammik imermik atuisorujussuusarput, politikkikkullu qulakkeerneqartumik allanit pisisartunit akikinnerusumik imermik pisisarlutik. Taamatut aaqqiinermi aalisakkanut suliffissuaqarnerup unammillersinnaanerata pitsaanerulersinnissaanik siunertaqarpoq. Aalisakkanut suliffissuaqarfiit 2013-imi innaallagiaq atugaat 33 mio. kWh missaanniippoq kiisalu imeq atugaat 1,8 mio. m3 missaanniilluni. Suliffissuit Nukissiorfinnut 2013-imi 60 mio. koruunit missaannik kaaviiaartitsinermik pilersitsipput.
Imermik nukissiorfittalinni illoqarfinni innaallagissamit kiassaanermut akigitinneqartup sooq uuliamut akigitinneqartut malittarpaat?
Aningaasartuutit atuisunut tamanut tapersersoqatigiinnikkut agguataarneqartarput. Taamaliornikkut pinngitsoortissavarput pisisartut ilaasa qaffasissorujussuarnik akiliuteqartarnissaat, allalli akikitsuinnarmik. Pisisartuvut namminneq toqqarsinnaanngilaat uulia imaluunniit imeq tunngavigalugu nioqqutissamik pisarnissaminnik. Nioqqutinut tamanut aningaasartuutit agguataartanngikkutsigit tamanna inuiaqatigiinni equngasorujussuarmik pilersitsissaaq, tamanna politikerit tassa pinngitsoortinniarpaat akigitinneqartunik aaqqissuussinikkut.
Sooq akiligassara taamak annertutigaa?
Immikkut maluginiagassaavoq nalinginnaasumit februaarimi aamma oktobarimi annertunerusumik akiligassinneqarnissaq. Tamatumunnga pissutaavoq juullimi immikkut atuinerup aatsaat februaarimi akiligassami takuneqarsinnaalernera, aamma aasareernerata kingornatigut septembarimi inigisani kiassaaneruleqqinneq pissutigalugu.