Aalisakkanik suliffissuit

Nunami aalisakkanik suliffissuarnik nutaanik sanaartornissamik imaluunniit allilerinissamik akuersissutit.

Nunami aalisakkanik suliffissuarnik pilersitserusukkaanni imaluunniit allileerusukkaani, naatsorsuutigineqarlunilu taanna Nukissiorfiit pilersuiviinit pilersorneqassasoq, Nukissiorfinnut allakkatigut qinnuteqartoqassaaq. Qinnuteqaammi siunissami innaallagissamik imermillu atuinissaq missingersorneqassaaq.

Qinnuteqaat immersugassaq uani aaneqarsinnaavoq.

Innaallagiaq pillugu makku paasissutissiissutigineqassapput:

 • Illoqarfik/nunaqarfik, B-nummer imaluunniit nunap assingata ilaa, sumiiffimmik takutitsisoq.
 • Atuinerup aallartissangatinneqarneranut ulloq.
 • Ukiumut atuinissamut missingersuut, qaammatikkaartumik nalunaarsugaq
 • Atuinissap annertunerpaaffissaanut missingersuut (kW)
 • Innaallagiaq aallartitsissutaasussatut missingersugaq (A) tunisassiornermi atortunut (Nunaqarfinni innaallagissamik atuineq killeqarpoq.)
 • Atuinermut paasissutissat atortunut ataasiakkaanut tunngasut.
 • Atuinissamut missingersuut døgnkurvemut allallugu.

Nukissiorfiit ilisimatitsissutigaat inatsisit uku atuummata malinneqassallutillu jf. Fællesbestemmelser for Stærkstrømsanlæg, Grønland.

Imeq pillugu makku allassimassapput:

 • Illoqarfik/nunaqarfik, B-nummer imaluunniit nunap assingata ilaa, sumiiffimmik takutitsisoq.
 • Atuinerup aallartissangatinneqarneranut ulloq.
 • Ukiumut atuinissamut missingersuut, qaammatikkaartumik nalunaarsugaq (m3)
 • Atuinissap annerpaaffissaanut missingersuut (m3/h)

Nukissiorfiit siammarterinissamut peqqussutit malillugit, imeqarniarneq killeqarpat aalisakkanik suliffissuit imermik atuinerat killilersinnaavaa.

Paasissutissat qulaani allassimasut pisariaqarput, tunisassiorfiit siammarteriviillu naammattumik atuisinnaassuseqarnerat, kiisalu atuisunut aalisakkanillu suliffissuarnut kissaatit malillugit pilersuinissaat qulakkeerniarlugu.

Suliat suliarineqarnerisa sivisussusaat

Qinnuteqaat paasissutissanik pisarialinnik tamanik imaqarpat, kiisalu sumiiffimmi tunisassiorfimmi siammarterivimmilu atuisinnaassuseq naammappat, Nukissiorfiit suliaq suliarigasuassavaa, suliap akuerineqarnissaa sukkasuumik piniassammat.

Tunisassiorfiit siammarteriviillu pioreersut atuisinnaassusaat qinnuteqaammut naapertuutinngippat, suliap ingerlanera kigaallassaaq. Taamaalisoqarneratigut suliap suliarineqarnera sapaatit akunnerinik 4-6-nik sivisussuseqarsinnaavoq.

Aaliangerneqarpat Nukissiorfiit tunisassiorfiisa siammarteriviisalu ilaat allilerneqassasoq, qinnuteqarnermiit alliliissutip atuutilernissaanut minnerpaamik ukiut marluk ingerlanissaat naatsorsuutigineqassaaq.

Aalisakkanik suliffissuarnut immikkut akigitinneqartartumut qinnuteqarneq

Aalisakkanik nunami suliffissuaqarneq taakkununnga immikkut akigitinneqartoq malillugu ingerlanneqarsinnaavoq. Akit uani takukkit.

Aalisakkanik nunami suliffissuaqarnermi suliallit tamanna kissaatigigunikkut Nukissiorfinnut qinnuteqarsinnaapput, una tunngavigalugu:

Hvor kan man finde den grønlandske udgave? –Aminnguaq Jf. Nukissiorfiits salgs- og leveringsbetingelser, Indledende bestemmelser, pkt. 1.1.2 [Link]:

”Kundegruppe 2 (fiskeindustritakst) omfatter leveringen af el og vand til den landbaserede fiskeindustri.

Ved landbaseret fiskeindustri forstås en produktionsenhed, hvor mere end 50 % af omsætningen er baseret på fiske- og skaldyrs-produktion.

En produktionsenhed er det fysiske sted, hvor indhandling eller forarbejdning af fisk eller skaldyr foregår.”

 

Qinnuteqarnermi makku ilanngunneqassapput:

 • Tunisassiornermi suut suliarineqassappat – saarulliit/kinguppaat/qalerallit imaluunniit aalisakkat allat/qaleruallit, uppernarsarneqassaaq isaatitat affai sinnerlugit aalisakkanik qalerualinnilluunniit tunisassiornermit isertinneqartut.
 • Suliffeqarfik allat aqqutigalugit isertitaqartarnersoq, tamannalu qanoq annertutiginersoq/annertutiginissaa missingersorneqarsimanersoq
 • Tunisassiornissaq qanoq imermik innaallagissamillu pisariaqartitsitigissanersoq, nukissamik qanoq atuitigissanersoq, pilersuinerminilu tiimimut taakkuninnga qanoq atuitigissanersoq.
 • Tunisassiorfik sumi inissisimassanersoq, najugaq/adresse allanneqassaaq.

Paasissutissat tunniunneqartut, kiisalu tuniniaanermut siammarterinermullu peqqussutit malillugit, Nukissiorfiit aaliangissavaat, innaallagissamik imermillu atuineq, aalisakkanik suliffeqarfissuarnut immikkut akigititat malillugit ingerlanneqassanersoq.

Tuniniaanermut siammarterinermullu peqqussutini erseqqissarneqarpoq, imeq innaallagiarlu taamaallaat tunisassiornermut atorneqartoq akikinnerusinnaasoq. Allaffinnut allanullu imermik innaallagissamillu akiliut nalinginnaasuussooq. 

Qinnuteqarnermut tapiliullugu Namminersorlutik oqartussat suliffeqarfimmut inuussutissalerinermik ingerlasinnaasutut akuersissutaat uppernarsaatitut ilanngunneqassaaq.