Investeringer i fremtiden

Det er Nukissiorfiits vision at forsyne Grønland med vand og energi uden brug af fossile brændstoffer. Derfor undersøger Nukissiorfiit, hvordan vedvarende energikilder kan benyttes over hele landet i fremtiden.

Driftsstatus

Planlagt afbrydelse i Qaqortoq

Startdato: 31-10-2020

Slutdato: 31-10-2020

Grundet planlagt udskiftning af kabelskab vil der lørdag d. 31. Oktober 2020 fra kl. 10:00 til kl. 14:00 være midlertidig afbrydelse af elforsyningen på Bjerges sti og Skolevej i Qaqortoq.

Kogeanbefaling i Qassimiut

Startdato: 26-10-2020

Slutdato: 02-11-2020

Kogeanbefaling

Planlagt afbrydelse i Paamiut

Startdato: 28-10-2020

Slutdato: 28-10-2020

Grundet planlagt arbejde vil der onsdag d. 28. Oktober 2020 være afbrydelse i vandforsyningen i Paamiut i tidsrummet 8:00 - 12:00. Berørte bygninger på Danmarksvej og Atuarfiup Aqq. er: B-713, B-651, B-120, B-921, B-108, B-429 og B-243.

Nyheder

Nukissiorfiits produkter

Vedvarende energi i Grønland

Ilulissat

Vandkraftværk

Sisimiut

Testcenter for bygdevindmøller

Sisimiut

Vandkraftværk

Tasiilaq

Vandkraftværk

Nuuk

Vandkraftværk

Igaliku

Hybridanlæg med sol og batteri

Qorlortorsuaq

Vandkraftværk

Atammik

Solcelleanlæg

Kangerluk

Solcelleanlæg

Saqqaq

Solcelleanlæg

Qeqertaq

Solcelleanlæg

Nuuk

Solcelleanlæg

2017

Vedvarende energi:

af Nukissiorfiits afsætning af el og varme

72.4%

Samlet produktion af el, heraf

Vandkraft

XX GWh (xx %)

Solenergi

XX GWh (xx %)

Vindenergi

XX GWh (xx %)

Private vedvarende energianlæg

XX GWh (xx %)

Samlet produktion af varme, heraf

Vandkraftbaseret varme

XX GWh (xx %)

Affaldsvarme

XX GWh (xx %)

Restvarme

XX GWh (xx %)

Gør karriere hos
nukissiorfiit

Er du vores nye elev eller praktikant?
Det er Nukissiorfiits mål, at 10 % af medarbejderne er unge under uddannelse.