Investeringer i fremtiden

Det er Nukissiorfiits vision at forsyne Grønland med vand og energi uden brug af fossile brændstoffer. Derfor undersøger Nukissiorfiit, hvordan vedvarende energikilder kan benyttes over hele landet i fremtiden.

Driftsstatus

Afbrydelse i Nuuk

Startdato: 17-07-2019

Slutdato: 17-07-2019

Driftinformation for borgere i Nuuk På grund af planlagt vedligeholdelses arbejde vil der onsdag den 17/7-2019 være afbrydelse af vandforsyningen fra klokken 09.30 til 10.00, i Nuussuaq.

Planlagt afbrydelse i Qaqortoq

Startdato: 18-07-2019

Slutdato: 18-07-2019

På grund af planlagt reparation på fjernvarmerør d. 18/7-2019, vil der være afbrydelse af varmeforsyningen ved vejene Walsøevej, Skolevej, Bjerges sti og dele af Vestervej, fra kl. 08.00 til kl. 20.00

dage siden sidste kogepåbud

Nukissiorfiits produkter

Vedvarende energi i Grønland

Ilulissat

Vandkraftværk

Ilulissat

Affaldsvarme

Sisimiut

Testcenter for bygdevindmøller

Sisimiut

Vandkraftværk

Sisimiut

Affaldsvarme

Tasiilaq

Vandkraftværk

Nuuk

Affaldsvarme

Nuuk

Vandkraftværk

Igaliku

Hybridanlæg med sol, vind og batteri

Qorlortorsuaq

Vandkraftværk

Qaqortoq

Affaldsvarme

Maniitsoq

Affaldsvarme

2017

Vedvarende energi:

af Nukissiorfiits afsætning af el og varme

72.4%

Samlet produktion af el, heraf

Vandkraft

XX GWh (xx %)

Solenergi

XX GWh (xx %)

Vindenergi

XX GWh (xx %)

Private vedvarende energianlæg

XX GWh (xx %)

Samlet produktion af varme, heraf

Vandkraftbaseret varme

XX GWh (xx %)

Affaldsvarme

XX GWh (xx %)

Restvarme

XX GWh (xx %)

Gør karriere hos
nukissiorfiit

Er du vores nye elev eller praktikant?
Det er Nukissiorfiits mål, at 10 % af medarbejderne er unge under uddannelse.