Investeringer i fremtiden

Det er Nukissiorfiits vision at forsyne Grønland med vand og energi uden brug af fossile brændstoffer. Derfor undersøger Nukissiorfiit, hvordan vedvarende energikilder kan benyttes over hele landet i fremtiden.

Driftsstatus

Kogeanbefaling i Isortoq

Startdato: 20-08-2018

Forventet slutdato: Ukendt

Der er ved den seneste vandprøveundersøgelse fra bygden Isortoq ved Tasiilaq påvist forhøjet indhold af bakterier i drikkevandet. Beboerne skal derfor koge deres vand, inden det drikkes.   Kogepåbuddet ophæves, når nye vandprøver viser tilfredsstillende resultat.

Kogeanbefaling i Ammassivik

Startdato: 22-02-2016

Forventet slutdato: Ukendt

På baggrund af påvisning af bakterier i drikkevandet, har myndigheden udstedt kogepåbud. Det anbefales, at koge vandet inden brug.

Kogeanbefaling i Eqalugaarsuit

Startdato: 26-08-2016

Forventet slutdato: Ukendt

På baggrund af påvisning af bakterier i drikkevandet har myndigheden udstedt kogepåbud for Eqalugaarsuit. Det anbefales at koge vandet inden brug.

Nukissiorfiits produkter

Vedvarende energi i Grønland

Ilulissat

Vandkraftværk

Ilulissat

Affaldsvarme

Sisimiut

Testcenter for bygdevindmøller

Sisimiut

Vandkraftværk

Sisimiut

Affaldsvarme

Tasiilaq

Vandkraftværk

Nuuk

Affaldsvarme

Nuuk

Vandkraftværk

Igaliku

Hybridanlæg med sol, vind og batteri

Qorlortorsuaq

Vandkraftværk

Qaqortoq

Affaldsvarme

Maniitsoq

Affaldsvarme

2017

Vedvarende energi:

af Nukissiorfiits afsætning af el og varme

72.4%

Samlet produktion af el, heraf

Vandkraft

XX GWh (xx %)

Solenergi

XX GWh (xx %)

Vindenergi

XX GWh (xx %)

Private vedvarende energianlæg

XX GWh (xx %)

Samlet produktion af varme, heraf

Vandkraftbaseret varme

XX GWh (xx %)

Affaldsvarme

XX GWh (xx %)

Restvarme

XX GWh (xx %)

Gør karriere hos
nukissiorfiit

Er du vores nye elev eller praktikant?
Det er Nukissiorfiits mål, at 10 % af medarbejderne er unge under uddannelse.