Vandkraft

Vandkraft er den primære vedvarende energikilde i energiforsyningen. De mange muligheder for at bruge vandkraft er en unik og værdifuld ressource for landet og kan udnyttes endnu mere i fremtiden.

25 år med vandkraft

I 2018 er det 25 år siden, at Grønlands første vandkraftværk, Buksefjorden Vandkraftværk, blev indviet. Vandkraftværket har siden forsynet borgerne i Nuuk med elektricitet og varme. Se brochuren “25 år med vandkraft” her.

I dag har Nukissiorfiit fem vandkraftværker, der forsyner seks byer – Nuuk (Buksefjorden), Tasiilaq, Paakitsoq (Ilulissat), Qorlortorsuaq (Qaqortoq og Narsaq) og Sisimiut.

Navn Forsyningsområde Idriftsat Udvidelse Kapacitet
(MW)
Værdi i alt (mio. kr., 2017-priser)
Buksefjorden Nuuk 1993 2008 45 1.730
Tasiilaq Tasiilaq 2004 (2017-2021) 1,2 84
Qorlortorsuaq Narsaq og Qaqortoq 2008 (2018-2020) 7,6 401
Sisimiut Sisimiut 2010 15 598
Paakitsoq Ilulissat 2013 22,5 670
I alt 91,3 3.483

Buksefjorden
Lokalitet: Nuuk, Vestgrønland
Byggeperiode: 1990 – 1993 (2008)
Entreprenør: Nuuk-Kraft konsortiet

 

Se video

Se brochure

Sisimiut
Lokalitet: Sisimiut, Vestgrønland
Byggeperiode: 2007-2010
Entreprenør: Ístak (Phil og Søn)

Qorlortorsuaq
Lokalitet: Qorlortorsuaq, Sydgrønland
Byggeperiode: 2004-2007
Entreprenør: EnergiKonsortiet

 

Se video.

Tasiilaq
Lokalitet: Tasilaq, Østgrønland
Byggeperiode: 2002-2005
Entreprenør: Pihl & Søn Grønland ApS

Ilulissat
Lokalitet: Paakitsoq, Vestgrønland
Byggeperiode: 2010-2013
Entreprenør: Pihl & Søn Grønland ApS

Vandkraftpotentialer

Potentialet for produktion af energi på vandkraftværker er stort. Kortet nedenfor giver et overblik over de eksisterende vandkraftværker og de vandkraftpotentialer, der i dag er kendte og beskrevne. Det vil i praksis altid skulle vurderes, hvorvidt etablering af et vandkraftværk på det enkelte sted er teknisk og samfundsøkonomisk hensigtsmæssig.

De ti største, kendte potentialer benyttes ikke på nuværende tidspunkt. Det skyldes, at de ligger langt fra beboede områder, og at behovet i de nærmeste byer ikke er tilstrækkeligt til at dække anlægsomkostningerne. Dette forhold kan blive påvirket, hvis virksomheder etablerer sig nær vandkraftpotentialerne.

Grønlands vandkraftsressourcer:

Grønlands vandkraftressourcer – En oversigt August 2005

Vandkraftkort

Har du spørgsmål?

Kundeservice er klar til at hjælpe dig med svar på dine spørgsmål. Kontakt Kundeservice gratis på 80 11 50 eller på mailen lg.ti1542346388ifroi1542346388ssiku1542346388n@eci1542346388vrese1542346388dnuk1542346388.

Kundeservice har åbent mandag til fredag kl. 10:00 -15:00.