Nalunngiliuk?

Kalaallit Nunaata nukimmik atuinera

Nukissiorfiit siunissamut iliuusissatut pilersaarutaat 2013-15

Nukissiorfiit og resten af Grønlands energiforbrug DK og GRL

Omsætningsfordeling

 

Nannup tumai

 

Innaallagissamut imermut kiassarnermullu atuisut