Nu­kis­si­or­fiit Qul­ler­sa­qar­fi­at Nuum­mi il­luu­ti­nut i­nger­lat­si­ner­mik siunnersortimik pissarsiorpoq

A­tor­fim­mut as­si­giin­ngii­aar­tu­nik su­li­as­sar­ta­lim­mik sa­pi­u­tin­ngik­ku­it a­ki­sus­saaf­fi­ga­lu­git Nu­kis­si­or­fin­ni il­luu­tit il­lo­qar­fin­nut aam­ma nu­na­qar­fin­nut teknik­ki­mut tun­nga­su­nik si­un­ner­su­i­sar­lu­tit, kii­sa­lu a­ki­sus­saaf­fi­gis­sal­lu­git sa­naar­tor­ner­mut su­li­ni­u­ti­nut tun­nga­til­lu­gu teknik­ki­mut tun­nga­su­nut o­qaa­se­qaa­te­qar­tar­nis­saq aam­ma pit­saas­sut­si­mik qu­lak­kee­rin­nin­neq.

A­tor­fik
Nuum­mi Qul­ler­sa­qar­fim­mi I­nger­lat­si­ner­mut Pi­sor­ta­mut a­ki­sus­saas­su­se­qas­saa­tit ul­lu­in­nar­ni­lu sam­mi­sat a­ki­sus­saaf­fi­gi­sas­sa­tit i­laa­ti­gut tas­saas­sap­put:

A­ki­sus­saaf­fi­ga­lu­gu su­li­a­ti­gut a­taat­si­mii­ti­ta­li­ap qaam­ma­tit ta­maa­sa a­taat­si­miit­tar­ne­ran­nik i­nger­lat­si­neq.
O­qar­tus­saa­su­nut at­ta­ve­qar­neq.
Si­un­ner­sor­ti­nut a­va­taa­neer­su­nut at­ta­ve­qar­tar­neq.
Pe­qa­taaf­fi­gis­sal­lu­gu Nu­kis­si­or­fiit ni­oq­qu­tis­si­or­ner­mut a­tor­tu­i­sa tekno­lo­gik­kut i­ne­ri­ar­tor­tu­ar­nis­saat.
Pe­qa­taaf­fi­gis­sal­lu­gu su­lif­fe­qar­fi­up a­ser­fal­lat­to­qan­ngin­nis­saa­nut a­ser­fal­lat­saa­li­u­i­ner­mut pi­ler­saa­ru­taa­ta a­tuu­tin­ne­qar­nis­saa aam­ma i­ne­ri­ar­tor­tit­tu­ar­nis­saa.
Pe­qa­taaf­fi­gis­sal­lu­gu Nu­kis­si­or­fiit i­nger­lat­si­ner­mi su­li­su­i­sa su­li­a­ti­gut i­ne­ri­ar­tor­tu­ar­nis­saat.
Pe­qa­taaf­fi­gis­sal­lu­gu su­lif­fe­qar­fim­mi nam­mi­ner­mi su­li­at i­nger­la­sar­ne­ri­sa i­ne­ri­ar­tor­tu­ar­nis­saat/pit­san­ngor­sar­ne­qar­tu­ar­nis­saat.
Pe­qa­taaf­fi­gis­sal­lu­gu Nu­kis­si­or­fin­ni i­su­man­naal­li­saa­ner­mik su­li­a­qar­ne­rup i­ne­ri­ar­tor­tu­ar­nis­saa/pit­san­ngor­sar­ne­qar­tu­ar­nis­saa.

Im­mik­kut su­li­a­ri­sas­sat aam­ma a­ki­sus­saaf­fiit
Il­luu­ti­nik, tas­su­nga i­laa­ti­gut i­lan­ngul­lu­git si­laan­na­ris­saa­ti­nik, na­vi­a­naal­li­saa­ner­mut a­tor­tu­nik, i­ku­al­lat­toor­nis­sa­mut na­vi­a­naal­li­saa­ner­mut a­tor­tu­nik, ma­tu­er­saa­te­qar­ner­mut a­tor­tu­nik aam­ma sa­pu­si­a­nik mi­sis­su­i­sar­ne­rit pil­lu­git i­su­ma­qa­ti­giis­su­tis­sa­nut si­un­ner­suu­si­or­tar­neq, aam­mat­taaq ta­ma­tu­ma ki­ngor­na­ti­gut taak­ku­nin­nga a­ta­qa­ti­giis­saa­ri­neq.
Il­lu­li­or­ner­mi teknik­ki­mut tun­nga­til­lu­gu ma­lit­ta­ri­sas­sa­nik, i­nger­lat­se­ri­aat­si­nik aam­ma i­lit­ser­suu­ti­nik Nu­kis­si­or­fiit il­luu­taan­nut tun­nga­su­nik su­li­a­qar­neq.
Il­lut as­si­gii­aar­ne­qar­ne­ri pil­lu­git i­su­ma­qa­ti­giis­su­tis­sa­nik si­un­ner­suu­ti­nik su­li­a­qar­neq.
Il­lup i­lu­a­ni si­laan­naap i­li­uu­se­qar­fi­gi­ne­qar­nis­saa­nut pi­sa­ri­a­qar­pal­lu pit­san­ngor­sar­ne­qar­nis­saa­nut si­un­ner­suu­ti­nik su­li­a­qar­neq.
Maan­nak­kut il­luu­ti­gi­sa­nut tun­nga­til­lu­gu pit­saas­su­sii­nik na­li­ler­su­i­ner­nik su­li­a­qar­neq.

Pi­gin­naa­sat
Teknik­ki­mut tun­nga­su­mik i­nger­laq­qif­fi­u­su­mik i­lin­ni­a­ga­qar­toq (i­nge­ni­ø­ri­tut, il­lu­li­or­ner­mi konstruktø­ri­tut, as­si­gi­saan­nil­luun­niit) IT-mik mi­si­lit­ta­ga­qar­neq tas­su­nga Micro­soft Of­fi­ce pak­ke.
Taak­ku­a sa­ni­a­ti­gut pi­gin­naa­sa­qar­fi­gis­sa­va­tit mak­kua:

IT-mi a­tor­tut teknik­ki­mut tun­nga­su­i­nik paa­sin­nin­neq
Su­lif­fe­qar­fi­up aaq­qis­suus­saa­ne­ra­ni su­mi i­nis­si­si­ma­neq a­peq­qu­taa­tin­na­gu su­le­qa­ti­gin­nin­ner­mut pi­gin­naas­su­se­qar­neq
O­qa­lun­ner­mi aam­ma al­lan­ner­mi at­ta­ve­qa­qa­ti­giin­ner­mut pit­saa­su­nik pi­gin­naas­su­se­qar­neq
Su­li­ni­u­ti­nik a­qut­si­ner­mik i­li­si­ma­sa­qar­neq
Ta­mak­kii­su­mik i­si­gin­nis­sin­naa­ner­mik pi­ler­sit­si­sin­naa­neq aam­ma a­ta­tit­si­sin­naa­neq
A­ta­qa­ti­giis­saa­ri­sin­naa­neq
I­nus­si­ar­ner­suu­neq
Ka­laal­lit Nu­naan­ni su­li­as­sa­nik su­li­a­qar­tar­ner­mik i­li­si­ma­sa­qar­neq.

U­a­gut ne­qe­roo­ru­ti­gaa­vut:
Su­lif­fik pis­sa­nga­nar­toq su­le­qa­tit aal­lus­sil­lu­ar­tut su­le­qa­ti­gi­sas­sat. Nu­kis­si­or­fiit su­lif­fe­qar­fi­u­voq aal­lus­sil­lu­ar­fi­u­soq pik­ko­rif­fe­qar­tor­lu, tas­sa­ni pe­qa­taal­lu­ar­neq, qii­ma­neq aam­ma an­ner­tuu­mik pi­moo­rus­si­neq pi­gi­ne­qar­put.

Il­lu­nik I­nger­lat­si­ner­mik Si­un­ner­sor­ti­tut a­tor­fi­nit­sin­ne­qar­ner­mi aal­laa­vi­gi­ne­qas­sap­put i­su­ma­qa­ti­giis­su­tit Naa­lak­ker­su­i­sut aam­ma pi­ne­qar­tup kat­tuf­fi­a­ta i­su­ma­qa­ti­giin­ni­ar­sin­naa­ti­taa­sup a­kor­nan­ni i­su­ma­qa­ti­giis­su­tit tun­nga­vi­ga­lu­git. A­tor­fim­mut a­taa­til­lu­gu i­nis­sa­mik in­ner­suus­si­so­qan­ngi­laq.

Suli paasisaqarnerorusuppit?
Atorfik pillugu paasissutissat annertunerusut pissarsiarineqassapput Ingerlatsinermut Pisortaq Gert Schmidt Nielsen saaffigalugu +299 349500, e-mail: lg.ti1545139501ifroi1545139501ssiku1545139501n@sre1545139501g1545139501. Apeqqutit allat Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfimmut apeqqutigineqarsinnaapput e-mail: lg.ti1545139501ifroi1545139501ssiki1545139501n@RH1545139501 imaluunniit + 299 349500.

Qinnuteqaat tassunga ilanngullugit soraarummeersimanermut allagartat tamatumunnga attuumassuteqartut oqaaseqaatillu nassiunneqassapput uunga: Nukissiorfiit Box 1080, 3900 Nuuk, att: HR-imut immikkoortortaqarfik imaluunniit e-mailikut uunga: lg.ti1545139501ifroi1545139501ssiku1545139501n@RH1545139501, imaluunniit fax aqqutigalugu (+299) 34 96 64. Qinnuteqaat tigoreersimassavarput kingusinnerpaamik 13. december 2018.