test

VEDR. VANDFORSYNINGEN I ATAMMIK OG SAQQAQ

Afbrydelserne i vandforsyningen i Atammik og Saqqaq er udbedret i løbet af weekenden. Der kan stadig ...

Læs mere

Nukissiorfiit råvandsledning i Atammik er frosset.

De foreløbige tiltag har ikke virket efter hensigten, hvorfor der stadig er problemer med optøning ...

Læs mere

Status vedrørende elforsyningen i Qaarsut

Der er desværre fortsat problemer med elforsyningen i Qaarsut. Nukissiorfiit arbejder intenst på at løse ...

Læs mere

Linemester til Nukissiorfiit, Nuuk

Nukissiorfiit distrikt Nuuk søger en liniemester til snarlig tiltrædelse, eller efter nærmere aftale. Som liniemester deltager ...

Læs mere

Mærkbart fald i kogeanbefalinger

Mærkbart fald i kogeanbefalinger

Antallet af kogeanbefalinger af drikkevandet herhjemme er næsten halveret på bare tre år. Nukissiorfiit har de ...

Læs mere